Z pewnością temat dotyczy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to dobrowolne ubezpieczenie i stanowi dodatkową ochronę. Zazwyczaj zawiane jest w formie ubezpieczenia grupowego , oznacza to, że szkoła wybiera konkretny wariant polisy i podpisuje porozumienie z ubezpieczycielem. Czy warto wykupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie w szkole, czy warto kupić?

Wszystko zależy od zaproponowanej ceny i zakresu. Podstawowy zakres ubezpieczenia to świadczenie z tyt. trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo proponowane są takie opcje jak: koszty leczenia czy dieta szpitalna.

Ważne! należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia.Niestety rodzice najczęściej wybierają sumy 10.000 zł / 20.000 zł. Zasada jest prosta: im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższe będzie wypłacone świadczenie. Oczywiście zawsze można wykupić indywidualne ubezpieczenie, jednak biorąc pod uwagę zbiorową formę ubezpieczenia szkolnego – jest ono zawierane na promocyjnych stawkach taryfowych. Placówki mają obowiązek udostępnienia rodzicom warunków ubezpieczenia.

W przypadku kilku polis NNW, w razie wypadku, odszkodowanie zostanie wypłacone z każdej polisy.