Niezależnie od tego czy jesteś amatorem, czy profesjonalistą, jeśli przygotowujesz się do zawodów sportowych powinieneś pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu. Na co zwrócić uwagę wybierając tego typu ochronę? Co powinno obejmować ubezpieczenie sportowe na zawody sztuk walki? 

Ubezpieczenie sportowe na zawody sztuk walki 

Nawet po wielotygodniowych treningach, odpowiednim przygotowaniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas zawodów może dojść do wypadku. Może to być np. kontuzja, która będzie wymagała rehabilitacji i na jakiś czas wyłączy nas z życia sportowego. Dlatego odpowiednio wcześnie warto pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu. Niewątpliwie świadomość tego, że posiadamy dodatkową ochronę zapewni nam spokojną głowę – w razie nieszczęśliwego wypadku, otrzymamy wsparcie ubezpieczyciela. Jednak polisa polisie nierówna. Z tego powodu przed zawarciem umowy warto przeanalizować szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej danego ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie na zawody sztuk walki – na co zwrócić uwagę? 

Wybierając ubezpieczenie sportowe na zawody sportów walki powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na to czy w zakresie ochrony jest dana dyscyplina sportowa. Tym bardziej, że sam fakt, że dany ubezpieczyciel posiada w swojej ofercie ubezpieczenie sportowe, nie oznacza, że dotyczy ono akurat sportów walki, czy zawodowego uprawiania tychże sportów. Co więcej, w przypadku niektórych produktów towarzystwo może odmówić ubezpieczenia, jeśli dana osoba jest zbyt młoda lub przeciwnie – jeśli przekroczyła już pewien wiek. Wynika to z tego, że z wiekiem wzrasta ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Na przykład Europa Ubezpieczenia pozwala na objęcie ubezpieczeniem sportowym osób od 16 aż do 75 roku życia. A produkt można zakupić na okres 3 miesięcy albo na 30 dni lub krócej. Jest to o tyle ważne, że ubezpieczenie powinno być elastyczne, jeśli chodzi o czas ochrony – może być nam potrzebne np. na dłuższy okres treningowy lub tylko na czas zawodów. 

Z pewnością jedną z najważniejszych kwestii jest zakres podstawowej ochrony. Polisa może obejmować np. świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku lub z tytułu śmierci na skutek zawału serca lub udaru mózgu, który nastąpił w wyniku nadmiernego wysiłku podczas uprawiania sportu. Ze względu na to, że ubezpieczenie sportowe powinno być dostosowane do naszych potrzeb, zweryfikujmy to, czy możemy rozszerzyć podstawowy zakres ubezpieczenia o dodatkową ochronę, taką jak na przykład zwrot kosztów rehabilitacji, zwrot kosztów ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu sportowego, OC w wyniku uprawiania sportu, a nawet koszty rezygnacji z udziału w zawodach. 

Znaczenie ma również suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić w przypadku zajścia określonego zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Na przykład w ubezpieczeniu sportowym znajdującym się w ofercie Europa Ubezpieczenia, suma ubezpieczenia może wynosić od 10 000 zł  do nawet 100 000 zł. 

Przed wyborem oferty sprawdźmy także wyłączenia, czyli wykluczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Pełną listę znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z: 

  • zażywaniem środków dopingujących, 
  • uprawianiem sportów ekstremalnych, 
  • pozostawaniem po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, 
  • nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub fizjoterapeuty. 

Ubezpieczenie sportowe – wysokość składki 

Podobnie jak w przypadku wszystkich ubezpieczeń cena ubezpieczenia sportowego, zależna jest od kilku czynników. Możemy do nich zaliczyć takie parametry jak: 

  • rodzaj sportu, 
  • rodzaj jego uprawiania (zawodowo czy amatorsko), 
  • okresu ochrony, 
  • wysokość sumy ubezpieczenia, 
  • wybranych rozszerzeń podstawowej ochrony. 

Zakładając, że uprawiamy judo rekreacyjnie, chcemy ubezpieczyć się na 3 dni a zakres ochrony ma zawierać trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku (30 000 zł) oraz rozszerzenie o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (10 000 zł) oraz zwrot kosztów rehabilitacji (3 000 zł) za składkę możemy zapłacić około 28 zł za cały okres ochrony. 

Źródło: Europa Ubezpieczenia