Wybierając się na zagraniczne wakacje nikt nie chce myśleć o chorobie, wypadkach czy kradzieży bagażu. Skupiamy się na pakowaniu i zapominamy o ubezpieczeniu na wakacje. Jednak bez odpowiedniej polisy wyczekany wyjazd może okazać się bardzo kosztowny.  Co zatem zawiera ubezpieczenie na wyjazd za granicę i jak je wybrać? Podpowiadamy.

Co wchodzi w skład ubezpieczenia turystycznego?

Na rynku ubezpieczeń dostępnych jest wiele ofert zapewniających ochronę podczas wyjazdu zagranicznego. Dzięki temu polisa turystyczna może być naprawdę dobrze dopasowana do potrzeb każdego z nas. Większość ubezpieczycieli umożliwia zakup ubezpieczenia w standardowym zakresie ochrony, który jednak można indywidualnie rozszerzyć. Co zatem wchodzi w skład ubezpieczenia turystycznego? Zazwyczaj podstawowy zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie:

  • kosztów leczenia – czyli pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,
  • assistance – pakiet świadczeń, w ramach których zazwyczaj ubezpieczyciel sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju.

To jednak czasami nie wystarcza i wówczas warto dodatkowo zadbać o ubezpieczenie:

  • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – które zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku,
  • na wypadek rezygnacji z uczestnictwa z wyjazdu lub jego skrócenia – wówczas ubezpieczyciel wypłaci określoną wcześniej rekompensatę. Należy jednak pamiętać, że odnosi się to wyłącznie do wyjątkowych okoliczności, które są ściśle określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia i są to najczęściej sytuacje takie jak np. choroba bliskiej osoby lub śmierć członka rodziny,
  • bagażu – wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim w podróży.

Ubezpieczyciele w ramach ubezpieczenia podróżnego pokrywają również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia czy pomocy prawnej. Umożliwiają także rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej oraz uprawiania rekreacyjnie sportu czy sportów wysokiego ryzyka.

W dzisiejszych czasach zagraniczne podróże mogą okazać się małym wyzwaniem z powodu koronawirusa. Jednak warto pamiętać o tym, że większość ubezpieczycieli udziela ochrony ubezpieczeniowej na wypadek zachorowania na COVID – 19.

Ubezpieczenie podróżne a suma ubezpieczenia

Dostępne na rynku ubezpieczeń polisy turystyczne są tak skonstruowane, że pozwalają na wybór sum ubezpieczenia z kilku wariantów. Jednak decydując się na zakup polisy na wyjazd za granicę nie warto kierować się minimalnymi kwotami, ponieważ koszty leczenia mogą okazać się ogromne. Przykładowo za koszty ratownictwa i hospitalizacji z powodu podtopienia na basenie oraz transportu do Polski z Korfu zapłacono 64 000 zł.

Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do kraju destynacji. Im dalsza podróż, tym kwota ta powinna być wyższa, tak by w razie hospitalizacji i transportu medycznego do kraju wszystkie koszty zostały pokryte z polisy. Dzięki temu unikniemy niespodziewanych kosztów związanych z ewentualnym leczeniem i transportem do Polski, a których nie będziemy w stanie pokryć.

Podsumowując, by uzyskać odpowiednie ubezpieczenie podróżne należy wybrać polisę, która będzie najbardziej dopasowana do naszych potrzeb. Konieczne jest także dokładne przestudiowanie warunków ubezpieczenia, tak aby w razie nagłego zdarzenia nic nas nie zaskoczyło. I najważniejsze nie należy kupować ubezpieczenia tylko ze względu na niską składkę, ponieważ taka polisa może okazać się niewystarczająca np. z uwagi na zbyt niską sumę ubezpieczenia.

Źródło: OWU TU