VIG kontynuuje proces konsolidacji polskiego biznesu. Po analizie sytuacji na rynku ubezpieczeniowym grupa podjęła decyzję o połączeniu Compensy TUnŻ i Polisy-Życie. Obecnie biznes życiowy VIG w Polsce liczy trzy towarzystwa: Compensa TUnŻ, Polisa-Życie oraz Vienna Life.

 
Do połączenia obu spółek dojdzie w przyszłym roku
 
Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Połączona spółka będzie funkcjonować pod marką Compensa i skoncentruje się na rozwoju produktów ochronnych ze składką jednorazową i regularną. Franz Fuchs, dyrektor generalny VIG Polska określa powody, połączenia dwóch podmiotów: „ Fuzja doprowadzi do stworzenia większego podmiotu, plasującego się w gronie 10 największych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce, który łatwiej sprosta zaostrzającej się konkurencji, a także skutecznie stawi czoła wyzwaniom regulacyjnym”.
 
Fuzja obu towarzystw nie oznacza, że marka Polisa-Życie zniknie z polskiego rynku ubezpieczeń
 
VIG zdecydowała o powołaniu odrębnej spółki Polisa Życie Ubezpieczenia sp. z o.o., której zadaniem będzie zarządzanie i dalszy rozwój istniejącej sieci sprzedaży zakładu. Planowane połączenie obu spółek to nie pierwsza fuzja w historii działalności VIG w Polsce. W 2015 roku połączyły się majątkowe spółki Compensy i Benefii. Rok wcześniej ten sam los spotkał towarzystwa życiowe działające pod wspomnianymi markami. W 2012 r. została sfinalizowana fuzja dwóch majątkowych towarzystw ubezpieczeń VIG Polska: InterRisk i Polskiego Związku Motorowego (PZM). W tym samym roku grupa przejęła też Polisę-Życie.
Źródło: www.gu.com.pl