Krajowe przepisy dotyczące ubezpieczenia OC dla kierowców zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania na likwidację szkody.

Ile czasu TU ma na wypłatę odszkodowania z polisy OC?

Krajowe przepisy dotyczące ubezpieczenia OC dla kierowców zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania na likwidację szkody.

Zasada actio directa zakłada możliwość bezpośredniego zgłoszenia swoich roszczeń do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Towarzystwo powinno przeprowadzić likwidację szkody w trakcie 30 dni od dostarczenia wymaganych informacji. Istnieje możliwość negatywnej odpowiedzi zakładu ubezpieczeń, jeśli nie znalazł podstaw do wypłaty środków.

Jeżeli zakład ubezpieczeń nie może dotrzymać wspomnianego terminu(30 dni), to poszkodowany powinien zostać pisemnie powiadomiony o spodziewanym terminie ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

W trakcie 30 dni od dostarczenia wymaganych dokumentów ubezpieczyciel powinien wypłacić bezsporną część odszkodowania. W przypadku załamania tej zasady, poszkodowany może dodatkowo żądać odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki te, nalicza się już od pierwszego dnia opóźnienia.