Nationale-Nederlanden

Aktywa funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro, w ramach których inwestowane są wpłaty uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, wynoszą blisko 500 mln PLN. Z takim wynikiem Nationale-Nederlanden PTE utrzymuje się w ścisłym gronie liderów wśród instytucji finansowych oferujących i zarządzających PPK.

W ramach dotychczasowych trzech fal wdrażania PPK, Nationale-Nederlanden PTE zawarło umowy z ponad 4 400 przedsiębiorstwami. Tym samym firma obsługuje aktywa dla niemal 300 tysięcy uczestników tego dobrowolnego, długoterminowego programu oszczędzania.

– Pozostajemy liderem, wśród prywatnych instytucji finansowych uczestniczących w PPK. Firmy, które zdecydowały się powierzyć nam prowadzenie PPK w swojej organizacji mogą liczyć na wsparcie i wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w zarządzaniu produktami emerytalnymi. Oferujemy zaangażowanie ekspertów PPK, jak również specjalnie przygotowane aplikacje do obsługi PPK, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, a także materiały informacyjne i obsługowe w tym zakresie. Ten aspekt edukacyjny jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ liczymy na większą partycypację pracowników w programie w przyszłości – mówi Paweł Giza, wiceprezes zarząduNationale-Nederlanden PTE.  

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych Nationale-Nederlanden PTE oferuje dziewięć funduszy zdefiniowanej daty. Na początku 2021 r. uruchomiono fundusz dla najmłodszych uczestników Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2065.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program mający zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Głównym założeniem jest współuczestniczenie w oszczędzaniu pracownika, pracodawcy oraz państwa. Każdej złotówce odłożonej z pensji przez pracownika w PPK towarzyszy prawie 1 PLN wpłacony przez pracodawcę i państwo. W praktyce oznacza to solidne wsparcie pracowników w budowaniu prywatnych oszczędności na emeryturę z możliwością wykorzystania ich wcześniej. Do PPK zapisani zostaną wszyscy pracownicy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie w dowolnym momencie mogą oni zrezygnować z uczestnictwa w programie.