Udział własny – określana procentowo franszyza redukcyjna potrącana z odszkodowania.

Może ona wynosić np. 5% wartości odszkodowania. Zastosowanie takiego udziału własnego jest niebezpieczne przy wysokich odszkodowaniach, ponieważ o ostatecznej wysokości potrącenia decyduje wysokość należnego szkody. Jeżeli w umowie ubezpieczenia występuje udział własny należy zwrócić uwagę czy jest to % należnego odszkodowania, czy % szkody (nie zawsze wysokość szkody jaka wystąpiła jest równa z wypłacanym odszkodowaniem).