Dla wielu firm wycofanie produktu z rynku jest dużym obciążeniem finansowym. Nie tylko z powodu narażenia działalności na wysokie koszty związane z usunięciem produktu z obrotu, ale też, dlatego, że taka sytuacja wpływa na reputację i rentowność firmy. Nie każdy jednak wie, że na wypadek konieczności wycofania produktu można się ubezpieczyć. A polisa może pomóc firmie szybko reagować w kryzowej sytuacji.

Wycofanie produktu z rynku – ubezpieczenie nie tylko dla producentów

Mimo istnienia różnych systemów kontroli jakości nie udało się do tej pory opracować metody, która by całkowicie wykluczała ryzyko związane z wprowadzeniem do obrotu produktów wadliwych. Tym bardziej, że w wielkich firmach produkcyjnych ciężko jest mieć pod kontrolą całość wyprodukowanej partii towaru. A niestety produkcja seryjna zwiększa możliwości powielania na dużą skalę raz popełnionego błędu. Gdy już dojdzie do takiej sytuacji firma narażona jest na duże koszty finansowe, które często przewyższają koszt produkcji danej partii towaru. Dlatego tak często wycofanie produktu stanowi realne zagrożenie dla wielu przedsiębiorstw, bowiem wpływa nie tylko na utratę zysków, zaufania klientów, ale też osłabia pozycję firmy na rynku.

Jednak ubezpieczyciele mają w swoje ofercie ubezpieczenie wycofania produktu z rynku, które pozwala zabezpieczyć się przed obciążeniem dodatkowymi kosztami. Nie bez znaczenia jest również to, że tego typu ochrona ubezpieczeniowa może być również pozytywnie odbierana przez potencjalnych kontrahentów ubezpieczonego, a czasami nawet przez nich wymagana.

Warto pamiętać o tym, że oferta ubezpieczycieli przeznaczona jest nie tylko dla producentów, ale też i innych podmiotów wprowadzających produkt na rynek tj. dostawców, importerów czy dystrybutorów.

Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku – zakres ochrony

Ubezpieczenia oferowane przez ubezpieczycieli obejmują najczęściej ochroną ubezpieczeniową koszty poniesione przez firmę (tzw. wycofanie własne) a także koszty poniesione w wyniku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie. Ubezpieczenie zadziała, gdy w okresie ubezpieczenia zostanie rozpoczęta procedura wycofania produktu z rynku, z uwagi na powstałe zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa klientów lub innych osób. Co ważne zakres terytorialny obejmuje zazwyczaj cały świat.

Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku jest najczęściej oferowane przez ubezpieczycieli, jako rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia.

Wycofanie produktu z rynku – jakie koszty mogą być ubezpieczone?

W ramach większości oferowanych na rynku ubezpieczeń polis w standardowym zakresie ochrony są najczęściej ubezpieczone wydatki związane z:

  • Informowaniem konsumentów, dystrybutorów czy dostawców wycofywanego produktu,
  • Badaniem produktów,
  • Dodatkowymi kosztami osobowymi,
  • Dodatkowymi kosztami transportu wycofywanego produktu,
  • Składowaniem wycofywanych produktów,
  • Z ich sortowaniem lub przepakowywaniem,
  • Demontażem wadliwych i montażem wolnych od wad produktów,
  • Utylizacją lub zniszczeniem zbędnych opakowań lub materiałów marketingowych,
  • Utylizacją lub zniszczeniem wycofywanego produktu,
  • Monitorowaniem procesu wycofywania produktu.

Jak widać zakres ochrony ubezpieczenia wycofania produktu ma szerokie zastosowania i może być bardzo pomocny dla wielu firm działających w takich branżach jak spożywcza, motoryzacyjna czy farmaceutyczna.

Źródło: OWU Ergo Hestia, PZU