Choroba przewlekła – jest to stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem .

Choroba przewlekła jest to choroba zdiagnozowana przed zawarciem umowy ubezpieczenia, trwającą zwykle miesiącami lub latami, na którą chorował ubezpieczony w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, niezależnie od tego czy wymagała interwencji medycznej czy też nie.

Do chorób przewlekłych można zaliczyć: epilepsję, astmę, nowotwory, cukrzycę, choroby układu krążenia i wiele innych. Jeżeli ubezpieczony choruje na chorobę przewlekłą potrzebne jest wykupienie specjalnej zwyżki – ubezpieczenie leczenia chorób przewlekłych.