W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa każdy z nas jest odpowiedzialny  za podejmowanie działań, które mogą minimalizować ryzyko zachorowania na chorobę COVID-19. Branża ubezpieczeniowa bazuje na kontaktach międzyludzkich ale w obecnej sytuacji  pośrednicy ubezpieczeniowi muszą  opierać swoją działalność na zdalnej obsłudze Klientów.

Zdalne wystawianie polis

Wielu Ubezpieczycieli dało swoim Agentom możliwość sprzedaży polis również w formie mobilnej. Wystarczy skontaktować się z Klientem przez telefon lub Internet. Taka forma sprzedaży zapewnia bezpieczeństwo zarówno Agentom, jak i Klientom. Najczęściej wygląda to tak, że Agent loguje się na swoje konto w programie Ubezpieczyciela, przygotowuje ofertę i przesyła do niej link.  Następnie Klient samodzielnie kończy zakup ubezpieczenia.

Odmiennie wygląda proces zawierania ubezpieczeń zdalnie w przypadku Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Agent na podstawie informacji uzyskanych drogą e-mailową przygotowuje polisę lub wniosko- polisę i wysyła ją w formie PDF na adres e-mail Klienta. W wiadomości musi zawrzeć również informacje na temat płatności składki ubezpieczeniowej i członkowskiej na rachunek bankowy TUW „TUW” oraz to, że jej uiszczenie jest jednoznaczne z akceptacją warunków i zawarciem umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciele dający możliwość wystawienia polisy na odległość:

Ubezpieczyciel Możliwość wystawienia polisy zdalnie
ALLIANZ TAK
AXA TAK
COMPENSA TAK
CONCORDIA TAK
ERGO HESTIA TAK
GENERALI TAK
INTERRISK TAK
LINK4 TAK
PROAMA TAK
PZU TAK
TUW „TUW” TAK
UNIQA TAK
WARTA TAK
WIENER TAK

Wystawiając polisę zdalnie warto pamiętać o tym, że:

  • Należy zadbać o bezpieczeństwo informacji wrażliwych,
  • Konieczne jest przeprowadzenie analizy potrzeb Klienta (telefonicznie lub przez e-mail)
  • Klient musi otrzymać podpisaną polisę, kartę IDD, OWU,
  • Przesyłane wiadomości powinny zawierać całą historię korespondencji.

Zgłoszenie szkody online lub telefonicznie

Ubezpieczyciele od paru lat umożliwiają także zdalne zgłaszanie szkód. Duża część polis i procesów związanych z obsługą szkód już wcześniej opierała się o elektroniczny obieg dokumentów oraz bezgotówkowe wypłaty odszkodowań i świadczeń.

Źródło:  TU