Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych poinformowało, że Zgromadzenie Ogólne Rady Biur Systemu Zielonej Karty podjęło decyzję o wprowadzeniu zmian dotyczących formatu certyfikatu Zielonej Karty. Część modyfikacji wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020r.

Zmiana formatu Zielonej Karty

Jak podaje PBUK Zgromadzenie Ogólne Rady Biur Systemu Zielonej Karty postanowiło wprowadzić zmiany dotyczące certyfikatu Zielonej Karty. Ustanowione modyfikacje mają dwojaki charakter:

  • zmiana obowiązkowa i jednolita dla całego Systemu Zielonej Karty, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i obejmuje zmiany w formacie awersu certyfikatu,
  • zmiana opcjonalna, zależna wyłącznie od decyzji krajowych Biur Narodowych, obejmuje między innymi:
  • zmianę koloru certyfikatu – obecnie jest on czarno-zielony, dopuszczony został również format czarno-biały,
  • możliwość wprowadzenia zmian sposobu przetwarzania i przesyłania certyfikatów,
  • na naszym rynku wprowadzona zostanie 1 lipca 2021 roku.

Warto zaznaczyć, że powyższe rozwiązania nie wymagają od ubezpieczających, posiadaczy oraz kierowców pojazdów mechanicznych tego, by podejmowali jakieś dodatkowe czynności. Zmiany te nie nakładają również na nich jakichkolwiek obowiązków.

PBUK informuje, że ubezpieczyciele będą wydawać certyfikaty Zielonej Karty na dotychczasowych zasadach, jedynie sukcesywnie będą zmieniać ich formaty. Istotne jest to, że wszystkie wystawione do tej pory oraz w przyszłości Zielone Karty zachowają swoją ważność do końca okresu ich obowiązywania, który wskazany jest w certyfikacie. Nie później jednak niż dwa lata po wprowadzeniu opisanych wcześniej zmian.

Przy przekraczaniu granic oraz na terytoriach krajów trzecich kontrole certyfikatów będą odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych