tomograf

Cztery miesiące. Tyle średnio czekamy na wizytę u specjalisty. Pieczątka „tryb pilny” wcale nie oznacza, iż badanie rezonansem magnetycznym odbędzie się w ciągu tygodnia.  Na badanie możemy poczekać nawet do 4 miesięcy. Wg ankiety przeprowadzonej przez Polską Izbę Ubezpieczeń prawie 60 proc. Polaków deklaruje wolę współfinansowania składki na opłacenie kosztów prywatnych pakietów medycznych.

Polskie społeczeństwo starzeje się

Dane demograficzne demograficzne GUS wskazują, że do 2050 roku Polaków ma być o prawie 3 mln mniej niż dzisiaj. Dane te nie są optymistyczne szczególnie dla pracodawców, dla których koszt pracy będzie rósł coraz bardziej. Utrzymanie doświadczonej kadry będzie coraz trudniejsze.

Zdrowy pracownik to efektywny pracownik

Korzyści z tytułu zmniejszenia skali prezenteizmu i absenteizmu (szacuje się, że pracodawcy ponoszą rocznie koszt około 6,5 mld zł z tytułu nieobecności w pracy) to większe dochody przedsiębiorstw, stąd też większe podatki odprowadzane przez firmy i osoby fizyczne jak również większa wartość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ZUS. Wg ankiety przeprowadzonej przez Polską Izbę Ubezpieczeń prawie 60 proc. Polaków deklaruje wolę współfinansowania składki na opłacenie kosztów prywatnych pakietów medycznych.

Dlaczego Polacy chcą płacić za zdrowie z własnej kieszeni?

Wola współfinansowania lub całkowitego finansowania składki na opiekę zdrowotną wynika z dwóch przesłanek, jakimi kierują się Polacy. Pierwszym powodem jest szybszy dostęp do porady specjalisty. Jako dugi powód najczęściej Polacy podaj, iż opieka prywatna jest bardziej w ich rozumieniu lepsza.

Czerty miesiące. Tyle średnio czekamy na wizytę u specjalisty

Czas oczekiwania na wizytę do tego specjalisty to prawie dwa lata. Do kardiologa musimy czeka prawie 6 miesięcy, a do urologa nieco ponad 5 miesięcy; inne specjalizacje nie mają się niestety wiele lepiej. Co ważne – pieczątka „trybu pilnego” na skierowaniu na badanie rezonansem magnetycznym nie oznacza, iż zostaniemy zbadani w ciągu tygodnia. Badanie odbędzie się średnio za 4 miesiące (116 dni od daty skierowania)!

Koszty opieki zdrowotnej będą nadal rosły

Po pierwsze (jak wskazują dane GUS) jesteśmy szybko starzejącym się społeczeństwem. Ponadto  obserwujemy zmiany epidemiologiczne – zwiększa się liczba osób chorych przewlekle, przy czym zjawisko to rozprzestrzenia się jednocześnie także pośród młodych ludzi (dzisiaj ponad 1/3 Polaków pozostaje pod stałą opieką lekarską).Rośnie nasza świadomość jako pacjentów i tym samym zwiększają się nasze oczekiwania. Po czwarte w końcu rosną koszty innowacji w dziedzinie medycyny oraz farmaceutyce.

Wg najnowszych raportów Polskiej Izby Ubezpieczeń liczba osób przekroczyła już 2,6 mln.

Łączna wartość opłaconych składek ubezpieczeniowych przekroczyła zaś ponad 820 mln zł w roku ubiegłym. Zakładając takie same tempo wzrostu, jakie rynek pokazał przez ostatnie dwa lata, tj. ponad 20 proc. r/r można estymować, iż wartość tego rynku przekroczy 1 mld zł w 2019 roku.

www.strefabiznesu.pl