polski złoty

Tylko co czwarty Polak deklaruje, że systematycznie oszczędza z myślą o emeryturze. Jednocześnie, zaledwie 9% ankietowanych myśli, że będzie w stanie zapewnić sobie godziwą emeryturę – wynika z badania Ankiety Przygotowania Emerytalnego Aegon. Wyniki te plasują Polskę dopiero na 12. miejscu wśród 15 krajów objętych badaniem. Czy wprowadzane właśnie Pracownicze Plany Kapitałowe mają szansę to zmienić?

Polacy są na końcu światowej stawki jeśli chodzi o przygotowanie do emerytury

Już po raz ósmy Aegon publikuje doroczny raport podsumowujący wyniki ankiety badającej przygotowanie do emerytury u osób z 15 krajów całego świata, w tym Polski, a także Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Węgier, Indii, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Do tej pory zebrano odpowiedzi od niemal 120 000 osób, co czyni to badanie jednym z największych tego typu na świecie.

Polska uzyskała w tym roku niski wskaźnik przygotowania emerytalnego ARRI (Aegon Retirement Readiness Index) – 5,4, co plasuje ją na 12. miejscu spośród wszystkich 15 krajów ujętych w badaniu. Średnia globalna wartość wskaźnika wzrosła w tym roku, osiągając wynik 6,0. Jednak Polska spadła w ciągu ostatniego roku z 10. miejsca (wynik 5,5), na którym uplasowała się w 2018 roku.

Nie myślimy o swojej emeryturze

Polacy wykazują znacznie mniejszą pewność w kwestii zdolności samodzielnego zapewnienia sobie wygodnej emerytury niż mieszkańcy innych przebadanych krajów (9% w porównaniu z 29% globalnie), przy czym ten niski wynik obejmuje wszystkie grupy wiekowe. Tylko jedna czwarta Polaków (25%) deklaruje, że regularnie oszczędza z myślą o przyszłej emeryturze (w porównaniu z 39% globalnie). Do finansowego przygotowania się do emerytury Polacy podchodzą dość swobodnie. Jedynie osiem procent pracujących Polaków to „stratedzy emerytalni”, czyli osoby mające przygotowany i spisany plan emerytalny. Kolejne 34% ma taki plan, ale niespisany. Niestety aż 54% Polaków w ogóle nie ma planu emerytalnego.

O przyszłości jaką wróżą PPK rozmawialiśmy z Marcinem Pawelcem z Aegon.

Wyniki badania Aegon: „W przygotowaniach do emerytury nie uwzględniamy również nieprzewidzianych zdarzeń”

Niemal trzy piąte pracujących Polaków (58%) nie ma planu awaryjnego na wypadek, gdyby nie było w stanie dalej pracować przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jak pokazują wyniki badania, w przygotowaniach do emerytury nie uwzględniamy również nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą nas spotkać w życiu.

Aegon: „Pracownicy powinni zacząć oszczędzać jak najwcześniej i robić to regularnie”

Wprowadzenie PPK w nadchodzących latach ma szanse zachęcać do takiego działania. Doświadczenia z innych rynków, np. z Holandii czy wielkiej Brytanii pokazują, że programy emerytalne w miejscu pracy, w których na oszczędności przeznaczana jest cześć wynagrodzenia, zwiększają odsetek osób regularnie oszczędzających. Tymczasem prawie jedna trzecia Polaków (30%) twierdzi, że ich pracodawca nie oferuje im jakichkolwiek rozwiązań przygotowujących ich do emerytury:

Źródło: Informacja prasowa www.aegon.pl