cyberbezpieczeństwo

Raporty i statystyki wskazują, że rośnie liczba wskazań dla ryzyk związanych ze zmianami klimatu i brakami wyspecjalizowanej kadry. Ponadto  polskie przedsiębiorstwa obawiają się także zmian regulacyjnych.

 

Cyberzagrożenia co roku są wskazywane przez firmy jako największe zagrożenie, zwłaszcza że mogą powodować przerwy w działalności

 

„Przerwy w działalności biznesowej już po raz siódmy w Barometrze Ryzyk Allianz zostały wskazane jako najważniejsze zagrożenie dla firm, zarówno globalnie, jak i w poszczególnych krajach. Jest to ryzyko wskazywane w krajach Ameryki Płn., Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Europie Zachodniej m.in. Niemcy, Hiszpania, Włochy, jak również w Chinach – wskazuje Tomasz Kryłowicz. – Źródłem przerw w działalności mogą być katastrofy naturalne, które przerywają ciąg dostaw do producentów, również zamieszki polityczne, ale największy wpływ w ocenie zarządzających firmami ma ryzyko cybernetyczne, przerwy w systemach informatycznych. To one są wskazywane jako główne ryzyko, które powoduje przerwy w działalności biznesowej, na kolejnych miejscach znajdują się pożary, eksplozje i katastrofy naturalne” – dodaje ekspert

 

Cyberataki co roku powodują ogromne straty finansowe

 

Tylko w ubiegłym roku było to ok. 600 mld USD wobec ok. 445 mld USD w 2014 r. „Jest większa ekspozycja firm na tego typu zdarzenia, coraz więcej systemów informatycznych jest stosowanych, widać coraz większą digitalizację systemów i pracy poszczególnych firm, czyli jest większa ekspozycja na tego typu ryzyka i w końcu większe konsekwencje. Firmy nie tylko muszą się liczyć ze stratami, które same ponoszą w swojej własnej działalności, np. niższa sprzedaż, ale też muszą być gotowe na poniesienie kosztów strat, które ponieśli ich klienci i akcjonariusze. Zwiększające się regulacje (np. RODO) też tutaj nie pomagają” – tłumaczy ekspert.

 

Polskie firmy, podobnie jak przedsiębiorstwa na całym świecie, jako na największe ryzyko wskazują na przerwy w działalności

 

Na kolejnych miejscach uplasowały się ryzyka związane ze zmianami w regulacjach prawnych, cyberataki i zmiany rynkowe. „Polscy eksperci wyżej niż reszta świata wskazywali zagrożenia związane ze zmianami w prawie i w brakach wyspecjalizowanej kadry pracującej w ich przedsiębiorstwach. Może być to związane m.in. ze zmianami demograficznymi oraz odpływem wyspecjalizowanych pracowników z Polski do innych krajów Europy”  mówi Tomasz Kryłowicz.

 

 

Źródło: www.info.newseria.pl