Jeśli chcemy zrezygnować z ochrony OC u dotychczasowego ubezpieczyciela należy pamiętać, że nie wystarczy podpisanie nowej umowy. Musimy skutecznie wypowiedzieć dotychczasową polisę.

Ile mam dni po zakupie pojazdu na złożenie wypowiedzenia OC?

Chcąc wypowiedzieć umowę musimy pamiętać, że możemy to zrobić tylko w określonych przypadkach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma ograniczenia czasowego na złożenie wypowiedzenia przez nowego właściciela pojazdu. Jeśli chcemy zrezygnować z polisy OC zbywcy to mamy na to czas od dnia zakupu pojazdu do ostatniego dnia obowiązywania polisy, którą wykupił sprzedający.

Warto pamiętać, że polisa OC zostanie rozwiązana z dniem złożenia wypowiedzenia. Dlatego składając wypowiedzenie OC zbywcy należy wykupić nowe ubezpieczenie OC. Inaczej będą groziły nam wysokie kary finansowe.