Turystyka

W związku z rosnącą świadomością potencjalnych komplikacji i konieczności zabezpieczenia się na wypadek nagłego zachorowania lub wypadku, Aon Polska Services Sp. z o.o. wspólnie z Europ Assistance Polska przygotował dla swoich klientów ofertę ubezpieczenia turystycznego.

Zakres ochorny oferowany przez ubezpieczyciela

Zakres ochrony Aon Travel obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, OC, ubezpieczenie bagażu podręcznego, a także ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportów rekreacyjnych.

Cztery warianty ochrony

Ubezpieczenie Aon Travel dostępne jest w czterech wariantach, różniących się wysokością sumy ubezpieczenia, gwarantując całodobowe wsparcie zarówno w Europie, jak i na świecie. Ochrona ubezpieczeniowa uwzględnia koszty leczenia, które musieliby ponieść klienci w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

Aon Polska Services Sp. z o.o.  w ramach ubezpieczenia podróżnego oferuje również ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym i ubezpieczenie bagażu podręcznego. Oferta, oprócz ochrony z tytułu ryzyka związanego z amatorskim uprawianiem sportów rekreacyjnych, wzbogacona jest o możliwość jej rozszerzenia o zdarzenia powstałe w wyniku amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych czy zimowych. Lista rozszerzeń w najbliższym czasie zostanie powiększona również o assistance komunikacyjny i mieszkaniowy oraz ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie.

Pomoc assistance w pakiecie  

Klienci otrzymują również dostęp do pakietu usług assistance. Ochrona obejmuje organizację i pokrycie kosztów świadczeń takich jak transport ubezpieczonego do Polski lub innego kraju zamieszkania, transport osób bliskich towarzyszących w podróży, transport i opieka nad niepełnoletnimi dziećmi czy poszukiwanie oraz ratownictwo w górach i na morzu.

W ramach assistance klienci mają zagwarantowaną pomoc tłumacza, pomoc prawną, wypłaty na poczet poręczenia majątkowego (kaucji), pomoc finansową w przypadku utraty gotówki pobranej z bankomatu. Dodatkowo, do dyspozycji klientów pozostaje nielimitowana infolinia podróżna, za pośrednictwem której można uzyskać szereg niezbędnych informacji o kraju, do którego wyjeżdżają.

Kamil Kutycki, Zastępca Dyrektora Sprzedaży Ds. Affinity & Travel w Europ Assistance Polska wyjaśnia: „Europ Assistance Polska i zespół Afiinity Aon skonstruowali specjalny pakiet assistance, zapewniający ubezpieczonemu poczucie bezpieczeństwa i spokoju podczas podróży zagranicznej. Bogaty pakiet świadczeń daje gwarancję niezbędnej pomocy tuż po zdarzeniu”.

„Projekt z Europ Assistance to pierwszy projekt przygotowany przez team Affinity w Aon, a także pierwsze rozwiązanie przeznaczone dla klientów indywidualnych. Aon Travel jest dostępny online, a także przez infolinię Aon”  – podkreśla Katarzyna Bem, Członek Zarządu Aon Polska Services Sp. z o.o.

Źródło: www.biznes.newseria.pl