samochód w bańce mydlanej

Każdy pojazd mechaniczny poruszający się po polskich drogach musi posiadać ważną polisę OC. Jednak zdarza się, że niektórzy z nas zapominają o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy OC. W takiej sytuacji może zadziałać automatyczne przedłużenie polisy. Jak działa taka prolongata? 

Na jakich zasadach działa automatyczne przedłużenie OC? 

Na początku warto wyjaśnić na jakiej zasadzie działa automatyczne wznowienie polisy OC. Warunki, na jakich może się to odbyć określa ściśle Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Na 14 dni przed końcem obowiązywania polisy, ubezpieczyciel musi powiadomić swojego klienta o zbliżającym terminie wygaśnięcia umowy. Co więcej, musi także złożyć propozycję składki na kolejny okres. Zdarza się, że mimo to niektórzy kierowcy ignorują informacje z towarzystwa albo zapominają o zakupie nowego ubezpieczenia. Właśnie w takich sytuacjach znajdzie zastosowanie automatyczne przedłużenie polisy OC. Nie każdy wie, że nawet jeśli ubezpieczyciel nie otrzyma od klienta potwierdzenia chęci zakupu nowej polisy, musi automatycznie odnowić umowę OC. Prolongata ubezpieczenia gwarantuje, że jeśli właściciel pojazdu zapomni zapłacić składkę, nadal będzie miał ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Co jednak zrobić, jeśli właściciel chce zmienić obecną firmę ubezpieczeniową? Taka umowa OC powinna zostać wypowiedziana co najmniej jeden dzień przed wygaśnięciem starej polisy. 

W przypadku wykupienia polisy w innym zakładzie ubezpieczeń musimy jak najszybciej poinformować o tym obecnego ubezpieczyciela. Wówczas zapłacimy składkę tylko za okres obowiązywania wznowionej automatycznie polisy ubezpieczeniowej. 

Kiedy polisa OC nie przedłuży się na kolejny rok? 

Warto podkreślić, że polisa OC nie przedłuży się automatycznie we wszystkich przypadkach. Taką sytuacją jest zakup używanego samochodu z ubezpieczeniem poprzedniego właściciela. Jeżeli kierowca kupi samochód z ważnym ubezpieczeniem OC, może z niego korzystać do końca umowy. Jednak wraz z końcem okresu obowiązywania polisy, ubezpieczenie OC wygasa. 

Także w przypadku ubezpieczenia krótkoterminowego, tak zwanego komisowego OC, nie ma możliwości zastosowania automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. Polisa jest wykupywana na okres 30 dni – po tym okresie nowy właściciel zakupionego pojazdu musi ubezpieczyć samochód na siebie. 

Ubezpieczenie samochodu nie przedłuży się automatycznie również w przypadku polisy OC, która miała rozłożone płatności na raty a opłacono jedynie kilka z nich. 

Brak ubezpieczenia OC – konsekwencje 

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że brak ciągłości ubezpieczenia OC wiąże się ryzykiem otrzymania wysokiej kary. Nakłada ją Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli podczas kontroli okaże się, że nasz pojazd nie ma ważnej polisy OC, zostaniemy ukarani grzywną. Ale to nie jedyne konsekwencje jazdy bez ważnego OC. Jeżeli poruszając się nieubezpieczonym pojazdem, spowodujemy wypadek, to niestety sami będziemy musieli pokryć koszty wszystkich wyrządzonych szkód. Często są to ogromne kwoty, które znacznie przekraczają budżet przeciętnego gospodarstwa domowego. Dlatego nie warto uchylać się od opłacania obowiązkowej składki za ubezpieczenie OC. 

Źródło: Link4