Opcja ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia jest często oferowana jako dodatek do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Niektóre towarzystwa mogą umieścić ją w ramach ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i wandalizmu.

Jeśli ubezpieczymy przedmioty szklane to mamy ubezpieczone całe wyposażenie ze szkła?

Wiele jednak zależy od tego co dane TU definiuje jako przedmioty szklane. Zazwyczaj jest to wyszczególniony w ogólnych warunkach ubezpieczenia zamknięty katalog przedmiotów, które objęte są ochroną ubezpieczeniową. I tak:  jeśli w definicji szyb mamy tylko wymienione szyby okienne i drzwiowe oraz lustra – nie mamy ubezpieczonych np.szklanych wykładzin podłogowych.

Jeżeli zależy nam na kompleksowym ubezpieczeniu szyb warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i sprawdzić dokładnie co proponuje nam TU w ramach ochrony.