Rzadko się zdarza, żeby posiadać polisę AC i nie znać jej zakresu ubezpieczenia. Jednak niekiedy nie mamy wiedzy na temat tego, co dokładnie możemy naprawić w ramach tego tupu umowy. Dlatego sprawdź poniżej, jakie korzyści daje posiadanie polisy AC. 

Co można naprawić z ubezpieczenia AutoCasco? 

W ramach ubezpieczenia AutoCasco możemy naprawić wiele szkód. Pomimo tego, że ubezpieczyciele posiadają własne kryteria to z zasady najczęściej są to uszkodzenia spowodowane przez inne pojazdy osoby trzecie, zwierzęta, kradzieże, lub ich usiłowania. Produkt ten obejmuje swoim zakresem szkody powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych, pożaru lub wybuchu. W zakres ten wchodzą także szkody wyrządzone przez właściciela pojazdu w sposób niecelowy. Co istotne, w niektórych przypadkach możemy nawet liczyć na auto zastępcze na czas naprawy z AC. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że mamy do wyboru dwa sposoby likwidacji szkód. Pierwszy z nich to metoda kosztorysowa. Wówczas, po zgłoszeniu szkody skontaktuje się z nami rzeczoznawca. Po obejrzeniu auta oraz powstałych szkód wykona on kosztorys, na podstawie którego zostanie wypłacone nam odszkodowanie. Następnie to my zdecydujemy, w jaki sposób chcemy dokonać naprawy. Drugi sposób to metoda warsztatowa. Po zgłoszeniu szkody ten proponuje nam skorzystanie z usług jednego ze współpracujących z nim warsztatów samochodowych. Często też możemy wybrać warsztat samodzielnie. Auto jest naprawiane, a rozliczenie dokonywane między warsztatem a towarzyszem ubezpieczeniowym. 

Naprawa auta z OC sprawcy czy polisy AC? 

Samochód możemy naprawić z własnego AC także w przypadku, gdy uczestniczyliśmy w zdarzeniu drogowym, a nie jesteśmy jego sprawcą. Szczególnie, że likwidacja szkód z polisy OC niekiedy może być czasochłonna. Dzieje się tak np. wówczas, gdy sprawca nie przyznaje się do winy, nie posiada ważnego ubezpieczenia, czy też nie wiadomo kto był kierującym. W takiej sytuacji mamy dwie możliwości. Możemy poczekać, aż sprawa zostanie wyjaśniona, a odszkodowanie wypłacone z ubezpieczenia OC sprawcy. Co istotne, wtedy też nie utracimy zniżek z AC. Drugie wyjście to naprawa auta z własnej polisy AutoCasco. W tym przypadku wszystko przebiega szybko i sprawnie. Jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że w tej sytuacji możemy stracić zniżki na polisie AC. Stanie się tak, jeśli nasz ubezpieczyciel nie wystąpi z regresem, czyli nie zwróci się o zwrot odszkodowania do ubezpieczyciela sprawcy. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze warto zgłaszać szkodę z własnego AC – w niektórych przypadkach bardziej opłacalne jest poczekanie na ubezpieczenie z OC sprawcy. Szczególnie, jeśli w wyniku zdarzenia nie tylko uszkodzone zostało auto, ale także ucierpiał kierowca lub pasażerowie pojazdu. Na mocy obowiązujących przepisów polisa OC pokrywa wszystkie tego rodzaju przypadki, a nasze własne AC zadziała w przypadku uszkodzenia pojazdu i to w kilku konkretnych sytuacjach. 

Likwidacja szkody z AC – na co zwrócić uwagę? 

Zgłaszając szkodę z AC powinniśmy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Jedną z nich jest franszyza integralna, czyli kwota od jakiej towarzystwo wypłaca odszkodowanie. Np. gdy franszyza integralna na naszej polisie wynosi 500 zł a zgłosimy uszkodzenie pojazdu, którego koszt naprawy wynosi 100 lub 200 złotych, to ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania. 

Nie zapominajmy też, że mamy prawo do wglądu w dokumenty dotyczące przebiegu likwidacji zgłoszonej przez nas szkody. Możemy także nie zgodzić się z wyceną szkody przedstawioną nam przez towarzystwo, odwołać się od decyzji czy też skorzystać z usług innego rzeczoznawcy. 

Źródło: LINK4