Szukając polisy na życie możemy spotkać się z pojęciem assistance medyczny. Ten rodzaj ochrony może stanowić cenne wsparcie w wielu sytuacjach. Co dokładnie obejmuje tego typu produkt i jak może nas chronić pakiet usług medycznych na polisie na życie? 

Assistance medyczny na polisie na życie – jak działa? 

Śmiało można założyć, że spełniająca swoje zadanie polisa na życie powinna zawierać pakiet Assistance. Dlaczego? Ten dodatkowy zakres ubezpieczenia zapewnia realizację szeregu usług, jeśli przydarzy nam się nieszczęśliwy wypadek, zachorowanie lub inne zdarzenie opisane w OWU. Co istotne, z tego produktu możemy korzystać przez całą dobę – wystarczy zgłosić telefonicznie potrzebę skorzystania z konkretnej usługi na infolinii ubezpieczyciela. Zazwyczaj jest ona realizowana w ciągu kilku godzin. Warunki danego pakietu wskazują nam także kto z członków naszej najbliższej rodziny może skorzystać ze wspomnianych usług. Obecnie Assistance na polisach na życie dotyczy najczęściej również małżonka lub partnera osoby ubezpieczonej na polisie oraz jej dzieci. W zapisach OWU znajdziemy także limity ilościowe i kwotowe, w jakich realizowane są zamawiane przez nas usługi. Na przykład z określonej usługi możemy skorzystać np. pięć razy w roku polisowym, do łącznej kwoty za organizację usługi w wysokości dwóch tysięcy złotych. Pamiętajmy przy tym, że rok polisowy to nie to samo co rok kalendarzowy. Rok polisowy rozpoczyna się w momencie zawarcia polisy i trwa do jej rocznicy. W kolejnych latach określenia roku polisowego przebiega podobnie. Zawsze od kolejnej rocznicy polisy liczymy nowy rok polisowy. 

Assistance medyczny w ramach Warta Dla Ciebie i Rodziny 

Dobry przykład ochrony w zakresie Assistance stanowi ubezpieczenie na życie Warta Dla Ciebie i Rodziny. Na produkcie tym zakres Assistance występuje w dwóch wariantach, dedykowanych dla poszczególnych, dostępnych wariantów tego ubezpieczenia. Dodatkowo zakres ochrony Assistance można rozszerzyć o teleopiekę kardiologiczną i sześć dodatkowych pakietów medycznych. 

I tak wariant Assistance „Dla Rodziny” zawiera m.in.: 

 • transport medyczny, 
 • pobyt opiekuna w razie hospitalizacji dziecka, 
 • prywatne lekcja dziecka, po jego hospitalizacji, 
 • opiekę nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi, 
 • rehabilitację, zakup lub wypożyczenie sprzęty rehabilitacyjnego, 
 • dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, 
 • dostawę leków – pokrywany jest koszt związany z dostarczeniem leków do miejsca pobytu osoby ubezpieczonej, koszt zakupu samych leków pokrywa ubezpieczony, 
 • organizację zajęć z trenerem fitness – po nagłym zachorowaniu ubezpieczonego, ale także zajęcia z trenerem fitness po urodzeniu dziecka, 
 • opiekę domową po hospitalizacji, opiekę pielęgniarską po hospitalizacji, 
 • wizytę lekarza i wizytę u lekarza specjalisty, 
 • konsultację telefoniczną z lekarzem pierwszego kontaktu, 
 • wizytę pielęgniarki, 
 • transport roweru po wypadku, 
 • naprawę roweru po wypadku, 
 • wizytę położnej, 
 • pomoc psychologa w trudnej sytuacji rodzinnej, 
 • zdrowotne usługi informacyjne realizowane na infolinii oraz usługę związaną z informacjami o ciąży i jej przebiegu zwaną „baby assistance”. 

Z kolei wariant Assistance „Dla Ciebie 55 Plus” jest dostosowany do potrzeb osób po pięćdziesiątym piątym roku życia i zawiera: 

 • transport medyczny, wizytę osoby bliskiej w razie hospitalizacji ubezpieczonego, 
 • opiekę nad osobami niesamodzielnymi, 
 • opiekę nad zwierzętami, 
 • rehabilitację, 
 • zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, 
 • dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, 
 • dostawę leków – podobnie jak w poprzednim wariancie, 
 • koszt zakupu pokrywa ubezpieczony, opiekę domową po hospitalizacji, konsultację u laryngologa, 
 • zakup aparatu słuchowego, dostosowanie miejsca pobytu – po ustaleniu stopnia niepełnosprawności, sprzątanie grobów najbliższych, wizytę lekarza, 
 • wizytę pielęgniarki, 
 • konsultację telefoniczną z lekarzem pierwszego kontaktu, 
 • badania medyczne po wypadku oraz zdrowotne usługi informacyjne w zakresie placówek służby zdrowia, czynnych aptek, działania leków, przygotowań do zabiegów i badań i zdrowego odżywiania. 

Pakiety dodatkowe Assistance 

Jeden z pakietów dodatkowych Asistance do produktu Warta Dla Ciebie i Rodziny stanowi teleopieka kardiologiczna. Usługa ta jest realizowana w miejscu pobytu ubezpieczonego – operator świadczący usługę Assistance dostarcza do ubezpieczonego zestaw do teleopieki kardiologicznej i przeprowadza telefoniczne szkolenie w zakresie jego obsługi. Teleopieka jest realizowana z pomocą telefonii komórkowej. W trakcie jej trwania na bieżąco są rejestrowane parametry związane z monitorowaniem EKG osoby ubezpieczonej. Istnieje możliwość wezwania pogotowania ratunkowego w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ubezpieczonego. Usługa ta umożliwia monitorowanie osoby ubezpieczonej w podobnym zakresie, jak to przebiega w szpitalu. 

W polisie Warta Dla Ciebie i Rodziny możemy zdecydować się jeszcze na sześć innych dodatkowych pakietów Assistance, takich jak: 

 • Zdrowie Plus – zapewniający szeroki zakres konsultacji lekarskich, 
 • Onkologiczny – związany z diagnostyką i leczeniem nowotworów, 
 • Kardiologiczny – związany z leczeniem i rehabilitacją w chorobach krążenia, 
 • Wirusowy – związany z zachorowaniem na Covid-19, 
 • Aktywni – związany z leczeniem i rehabilitacją po nieszczęśliwym wypadku lub wypadku rowerowym i Dziecko – związany z wystąpieniem u dziecka ubezpieczonego poważnego zachorowania. 

Źródło: WARTA