ugoda

W czwartek, 31 października nastąpiło połączenie Concordii Capital i Generali Życie. „Dzięki temu połączeniu, korzystając z doświadczeń i wiedzy pracowników obydwu spółek, chcemy dostarczyć naszym klientom jeszcze lepszą i pełniejszą ofertę produktów oraz wysokiej jakości serwis” -podkreśla Andrea Simoncelli, prezes Zarządu Generali Życie TU SA.

Co formalnie oznacza to połączenie?

Połączenie to oznacza, że od 31 października 2019 Generali Życie TU SA wstąpiło w prawa i obowiązki Concordia Capital SA, stając się stroną umów zawartych przez tę spółkę. Dlatego Generali Życie TU SA odpowiada za realizację postanowień tych umów, w tym umów ubezpieczenia.

Z perspektywy klienta

Od klientów zmiana ta nie wymaga podejmowania żadnych działań. Wszelkie umowy ubezpieczenia pozostają w mocy, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, na których zostały zawarte, pozostają bez zmian, nie zmieniają się też numery kont, na które dotychczas Klienci dokonywali wpłat. Klienci mogą kontaktować się z ubezpieczycielem, pisząc na dotychczasowe adresy email, czy dzwoniąc na dotychczasowe numery telefonów, mogą też zadzwonić na numer Generali.

Z perspektywy pośrednika

Pośrednicy, sprzedający produkty Concordia Capital SA, będą korzystali ze wsparcia z tych samych zespołów sprzedaży, co dotychczas.

Już wcześniej informowaliśmy naszych partnerów o połączeniu, aby jak najlepiej przygotować się do tego procesu – wyjaśnia Rajmund Rusiecki, członek zarządu Generali Życie TU SA i towarzystw Concordia, odpowiedzialny za sprzedaż. Zachowujemy sieci sprzedaży, dedykowane agentom i bankom, aby zagwarantować im jak najwyższą jakość obsługi”

Pośrednicy swoją ofertę poszerzają obecnie o nowe produkty, jak „Generali, z myślą o życiu PLUS”

„Dzięki temu będą mogli oferować swoim klientom nawet milion złotych sumy ubezpieczenia, większą dostępność produktów oraz prostszy sposób ich zawarcia. Wiemy, że podczas szkoleń nasi partnerzy ocenili nowe produkty jako ciekawe i korzystne dla klientów”– bardzo nas to cieszy – dodaje Rajmund Rusiecki

Połączenie to jest realizowane zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Jest efektem nabycia udziałów i akcji polskich towarzystw Concordia przez Generali. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na połączenie Generali Życie TU SA i WTUŻiR Concordia Capital SA w maju br. Proces ten dotyczy towarzystw, specjalizujących się w ubezpieczeniach na życie i nie ma wpływu na działalność Concordia Polska TUW.

Informacja prasowa: www.generali.pl