Agent ubezpieczeniowy to osoba pierwszego kontaktu dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. Agent ubezpieczeniowy to profesjonalny doradca finansowy, który buduje i utrzymuje długofalowe relacje z klientami. Agent dba również o odpowiednie zabezpieczenie finansowe klientów i przygotowuje najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe odpowiadające potrzebom klienta. Do jego obowiązków należy też doradztwo w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Czym zajmuje się agent ubezpieczeniowy?

Do zadań agenta należy przede wszystkim przedstawianie oferty ubezpieczeniowej swoim klientom, pozyskiwanie nowych kontaktów oraz zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeniowych. Należy stale dbać o bazę swoich klientów, pamiętać o nich i poszerzać ją. Od zadowolenia ludzi korzystających z usług, zależy jak będzie wyglądać kariera agenta.

Agent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, które pozyskał, chronić dane osobowe klientów, nie ukrywać przed nimi, czy pracuje dla jednego towarzystwa ubezpieczeniowego, czy dla wielu jednocześnie.