Ochrona OC to nie tylko ubezpieczenie dla kierowców, którego obowiązek posiadania wynika z przepisów prawnych. W innych sytuacjach i grupach zawodowych również wykupuje się tego rodzaju polisy.

Co to jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Mamy z nim do czynienia, kiedy staliśmy się sprawcą zdarzenia wywołującego szkodę innej osobie. Jeżeli nasze dziecko wybiło piłką okno sąsiada lub jadąc na rowerze, potrąciliśmy pieszego, aby wybrnąć z takiej sytuacji pomoże nam ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym. Jeżeli z winy Twojej lub bliskich, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe lub osób którymi się opiekujesz (dzieci, osób niepełnosprawnych i zwierząt domowych) komuś stanie się krzywda, otrzyma należne odszkodowanie od naszego ubezpieczyciela.Takie ubezpieczenie można wykupić dla siebie i dla innej osoby. W przypadku wykupienia ubezpieczenia dla innej osoby, jeżeli ta osoba wyrządzi komuś szkodę , poszkodowany otrzyma odszkodowanie od naszego ubezpieczyciela.

Umowa obejmuje także osoby bliskie ubezpieczonego, są to np. małżonek, partner życiowy, dzieci. Warunkiem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.