Dane TU Zdrowie pokazują, że od grudnia 2022 r. liczba ubezpieczonych w ramach polis zdrowotnych wzrosła o ponad 10%. Ubezpieczyciel odnotował także wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń oferowanych przez tego typu produkty. Eksperci TU Zdrowie zauważają także wyraźną zmianę generacyjną wśród pracowników korzystających z usług medycznych. 

Najbardziej doceniany benefit pracowniczy 

Prywatna opieka medyczna stanowi jeden z najbardziej docenianych benefitów pracowniczych. Z tego powodu liczba firm przystępujących do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego rośnie z roku na rok. Wnioski te potwierdzają również eksperci TU Zdrowie. 

– Na przestrzeni ostatnich lat zauważamy też, że coraz więcej ubezpieczonych korzysta ze świadczeń zdrowotnych w ramach polisy i robią to coraz częściej. Ma na to wpływ wiele czynników. Po pierwsze – rośnie świadomość zdrowotna Polaków, po drugie – publiczna opieka zdrowotna wciąż boryka się z długiem zdrowotnym będącym efektem pandemii, a tym samym długimi kolejkami do specjalistów. Nie bez znaczenia są też zmiany generacyjne, gdyż dwudziestolatkowie przystępujący do ubezpieczenia dziesięć lat temu mają dziś rodziny, które włączają do ubezpieczenia, a z wiekiem sami coraz bardziej zaczynają się interesować swoim zdrowiem – tłumaczy Bernard Kucharski, Zastępca Dyrektora Sprzedaży TU Zdrowie. 

Większa świadomość zdrowotna 

Eksperci TU Zdrowie zauważają także wyraźną zmianę generacyjną –młodzi pracownicy zaczęli bardziej dbać o swoje zdrowie i zdecydowanie częściej korzystają z usług medycznych niż ich równolatkowie jeszcze np. dekadę wcześniej. 

– W grupie 15 – 34 lata mamy więcej ubezpieczonych niż rok temu, sytuacja jest odwrotna w grupie wiekowej 54 – 74 lata. W grupie 30 – 49 lat mamy ok. 50% wszystkich ubezpieczonych. Co ciekawe, widzimy, że młodzi pracownicy i wykonują zlecane badania diagnostyczne częściej niż ich starsi koledzy jeszcze dekadę temu. Możemy domniemywać, że nie wynika to z tego, że są w gorszej kondycji, ale że dziś młodzi ludzie mają większą świadomość zdrowotną, dbają o profilaktykę, a poza tym mają większy dostęp do niepublicznej opieki zdrowotnej i nie mają czasu na stanie w kolejkach do lekarzy w ramach NFZ – mówi Teresa Domańska, Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w TU Zdrowie. 

Do częstszego korzystania ze świadczeń zdrowotnych zachęcają także i sami pracodawcy. Zapewniają oni zatrudnionym programy badań profilaktycznych w miejscu pracy albo w placówkach partnerskich. 

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego 

Klienci, którzy są ubezpieczeni w TU Zdrowie, a którzy w ramach badań są kierowani na dalszą diagnostykę korzystają z możliwości, jakie daje im polisa zdrowotna. A ta, w zależności od zakresu może oferować wiele świadczeń. 

– Zmiana struktury wiekowej i częstotliwość korzystania ze świadczeń brane są pod uwagę przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. Na wysokość składki ubezpieczeniowej składa się bowiem wiele czynników, z których najważniejszym jest oczywiście zakres ubezpieczenia. To o tyle logiczne, że im więcej świadczeń będzie obejmował pakiet, tym wyższa będzie składka. Kolejnymi elementami, oprócz wspomnianej struktury wiekowej, które wpływają na składkę są także opcje dodatkowe, takie jak np.: programy zdrowotne ofertowane przez TU Zdrowie, jak np. „Mój Dietetyk” czy „Mój Ortopeda” i wysokość Górnej Granicy Odpowiedzialności (GGO), czyli maksymalnej kwoty refundacji – dodaje Teresa Domańska. 

Źródło: TU Zdrowie