Osoby uposażone bardzo często nie mają wiedzy na temat tego, że ich bliscy zawarli polisy na życie i nie wiedzą jak je zrealizować. W przypadku braku dostępu do dokumentów dużym problemem jest także określenie w jakim towarzystwie ubezpieczeń była wykupiona polisa. Czy wniosek złożony przez Rzecznika Finansowego ułatwi spadkobiercom odzyskanie należących im pieniędzy?

Polisa dziedziczona w spadku

W przypadku polis na życie osoba zawierająca ubezpieczenie wskazuje osoby uposażone, czyli uprawnione do otrzymania świadczenia w razie jego śmierci. Co ważne polisy na życie nie podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych i nie wchodzą do masy spadkowej. W przypadku realizacji świadczenia konieczne jest przesłanie przez beneficjenta polisy następujących dokumentów:

  • Odpis skrócony aktu zgonu,
  • Kopię karty zgonu lub innego dokumentu podającego przyczynę śmierci,
  • Kopię swojego dokumentu tożsamości,
  • Dyspozycję wypłaty świadczenia wraz z numerem rachunku.

Zdarza się jednak, że osoby uposażone nie mają wiedzy na temat tego, że są beneficjentami polisy na życie bliskiej osoby.  W tej sytuacji pojawia się problem z ustaleniem w jakim towarzystwie ubezpieczeń jest zawarta polisa na życie i jaka jest jej treść. W tej chwili jedyną możliwością jest kontakt z agentem ubezpieczeniowym, który obsługiwał danego klienta lub napisanie prośby o udzielenie informacji do wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych.

Rejestr tzw. polis uśpionych

 W maju 2017 roku Rzecznik Finansowy zwrócił się do Kancelarii Prezydenta z prośbą o zajęcie się problemem uśpionych polis i być może już pod koniec 2020r. ruszy ich rejestr. Kwestia polis na życie, które nie zostały zrealizowane jest również ważna dla dużej grupy konsumentów. W przypadku rozsyłania zapytań do każdego ubezpieczyciela nie podając szczegółów nie zawsze można liczyć na odpowiedź. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą się wówczas powoływać na konieczność ochrony poufnych informacji i brak odpowiednich regulacji prawnych.

Rzecznik Finansowy zaproponował, by wprowadzić mechanizm podobny do tego, który działa w prawie bankowym czyli utworzyć uproszczony rejestr umów ubezpieczenia. Z uwagi na skalę problemu ważne jest, żeby świadczenia i odszkodowania, które są należne osobom uprawionym do ich odbioru nie zostawały w towarzystwach ubezpieczeń. Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki potwierdził, że do końca bieżącego roku zakończą się  konsultacje w sprawie projektu wprowadzającego rejestr uśpionych polis.

Źródło: rf.gov.pl