Decydując się na wyjazd z biurem podróży często otrzymujemy od niego ofertę ubezpieczenia turystycznego. Czy jednak zakres ochrony proponowany przez organizatora jest wystarczający? Czy warto mieć swoje prywatne ubezpieczenie turystyczne? 

Ubezpieczenie turystyczne z biura podróży – co zapewnia? 

Jak wiadomo ubezpieczenie turystyczne w wersji podstawowej zazwyczaj wliczone jest w cenę wyjazdów zorganizowanych. Taką polisę warto mieć, jednak powinniśmy wziąć pod uwagę to, że takie ubezpieczenie może nam nie wystarczyć na pokrycie dużych kosztów związanych z leczeniem następstw ewentualnego wypadku, a także nagłego zachorowania – w tym wynikającego z choroby przewlekłej. Dlaczego? Gwarantowane sumy ubezpieczenia bywają niskie, a leczenie i transport medyczny w wielu krajach europejskich jest bardzo drogi. Dlatego przed wyjazdem warto wykupić polisę turystyczną z wyższymi sumami ubezpieczenia. 

Prywatne ubezpieczenie turystyczne – dlaczego warto je mieć? 

Jak już wspominaliśmy ubezpieczenie dołączone do wycieczki kupowanej w biurze podróży może mieć bardzo niskie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i NNW. Niestety taka polisa w razie nieszczęśliwego wypadku może okazać się niewystarczająca, a różnicę kosztów leczenia będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Ubezpieczenie dołączone do imprezy turystycznej może również nie zawierać niektórych ryzyk np. Odpowiedzialności Cywilnej. Decydując się na samodzielny zakup ubezpieczenia dopasujemy go do naszych potrzeb – nie tylko do celu podróży ale także do planowanych aktywności. Sami możemy zdecydować o zakresie ochrony i wybranych opcjach dodatkowych, takich jak ubezpieczenie bagażu, czy rozszerzenia polisy o uprawianie sportów na przykład zimowych, czy sportów ekstremalnych. Do zalet indywidualnie wykupionego ubezpieczenia podróżnego możemy zaliczyć także szeroki zakres ochrony i możliwość wybrania wysokich sum ubezpieczenia – Koszty Leczenia mogą sięgać nawet  2 000 000 zł. 

Na przykład posiadając ubezpieczenie turystyczne Warta Travel, możemy liczyć na szeroki zakres ochrony bardzo przydatny w podróży, taki jak: 

  • Pomoc konsultantów w języku polskim – 24h/7 przez cały rok, 
  • Ubezpieczenie KL i Assistance,  NNW, OC, ubezpieczenie bagażu, 
  • Ubezpieczenie leczenia następstw chorób przewlekłych bez dodatkowej składki, 
  • Koszty transportu medycznego bez limitu, 
  • Uprawianie większości sportów w zakresie podstawowym ubezpieczenia: np. kiesurfing, windsurfing, jazda na kładach, gra w siatkówkę plażową, pływanie na bananie, 
  • Pokrycie kosztów leków przepisanych przez lekarza i zakupionych za granicą, 
  • Opiekę nad nieletnimi dzieckiem/dziećmi i przedłużenie ochrony o 48 godzin, 
  • Transport zwłok do kraju, bez względu na przyczynę zgonu i wiele innych. 

Dwa ubezpieczenia jednego wyjazdu – co robić w razie wypadku? 

Co zrobić, jeśli podczas wyjazdu posiadamy dwa ubezpieczenia i dojdzie do nieszczęśliwego wypadku? W takiej sytuacji o zaistniałym zdarzeniu musimy poinformować obu ubezpieczycieli. Sami możemy zdecydować, z której umowy chcemy skorzystać w ramach usług assistance (organizacji pomocy). Co istotne, jeżeli skorzystamy z pomocy dwóch towarzystw, to koszty udzielonej pomocy zostaną podzielone pomiędzy ubezpieczycieli proporcjonalnie do sum ubezpieczenia. 

Źródło: WARTA