Zatrzaśnięte drzwi do mieszkania lub domu czy rozładowany akumulator w samochodzie to niewątpliwie sytuacje, które mogą nam znacznie skomplikować dzień. Jednak dzięki odpowiedniej ochronie ubezpieczeniowej można się z nimi szybko uporać. Jak działa ubezpieczenie Dom Assistance, oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”? 

Ubezpieczenie Dom Assistance – dwa warianty ochrony 

Oferowane  przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w pakietach „Bezpieczna Rodzina” i „Bezpieczna Zagroda” ubezpieczenie Dom Assistance oferuje dostęp do szerokiego pakietu usług fachowców i specjalistów. Ich pomoc może być niezbędna, gdy na skutek zdarzeń losowych w mieszkaniu lub domu zostanie wyrządzona szkoda lub gdy osoba ubezpieczona bądź jej bliscy nagle zachorują i będą wymagali opieki medycznej. Co istotne, ubezpieczenie Dom Assistance dostępne jest w dwóch wariantach: Standard i Premium. 

Decydując się na wariant Standard ubezpieczeni mogą liczyć na wizytę lekarza i/lub pielęgniarki, gdy nagle zachorują lub ulegną nieszczęśliwemu wypadkowi. A jeśli w mieszkaniu lub domu dojdzie do zdarzenia losowego, kradzieży z włamaniem i rabunku lub stłucze się szyba to ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia pomoc następujących specjalistów: ślusarza, hydraulika, technika urządzeń i instalacji grzewczych, elektryka, dekarza, szklarza i stolarza. 

Komfort i bezpieczeństwo 

Ubezpieczenie Dom Assistance obejmuje swoim zakresem również naprawę sprzętu RTV, AGD, komputera stacjonarnego z monitorem, laptopa oraz awaryjne otwieranie drzwi przez ślusarza czy pomoc przy rozruchu samochodu unieruchomionego z powodu rozładowanego akumulatora lub zamarzniętego paliwa. Osoby korzystające z ubezpieczenia Dom Asisstance w wariancie Standard  mają również nieograniczony dostęp do infolinii: medycznej, weterynaryjnej, domowej i ogrodniczej. Z kolei wariant Premium obejmuje ochroną ubezpieczeniową nie tylko świadczenia z wariantu Standard, ale także dodatkową pomoc w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego oraz osób, które pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, polegającą na: dostarczeniu leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, transporcie medycznym, opiece nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz opiece nad zwierzętami. 

Co więcej, w razie wystąpienia zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w miejscu, które zostało objęte ubezpieczeniem Dom Assistance w wersji Premium ubezpieczyciel zapewnia także organizację i pokrycie kosztów związanych z dozorem mienia, transportem ocalałego mienia, transportem i zakwaterowaniem w hotelu, gdy na skutek szkody mieszkanie/dom nie nadaje się do zamieszkania. W wariancie tym dostępna jest również tzw. usługa concierge, czyli asystenta, który zarezerwuje bilety, stolik w restauracji czy też zamówi bukiet kwiatów. 

Pomoc przez całą dobę 

Istotne jest to, że ze świadczeń Dom Assistance można skorzystać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu oraz w święta. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu Centrum Alarmowego Assistance, który mamy zapisany na polisie. 

Ze szczegółową ofertą dostępną w ramach ubezpieczenia Dom Assistance w pakietach „Bezpieczna Rodzina” i „Bezpieczna Zagroda” można zapoznać u agentów ubezpieczeniowych ubezpieczyciela oraz w placówkach TUW „TUW” znajdujących się na terenie całego kraju. 

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“