Wybierając się za granicę samochodem powinniśmy zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Przed wyjazdem powinniśmy sprawdzić, w których krajach wymagany jest certyfikat Zielonej Karty. Jest to międzynarodowy dokument ubezpieczeniowy dla posiadaczy pojazdu mechanicznego. Świadczy o tym, że pojazd jest objęty ubezpieczeniem OC zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju w którym posiadacz przebywa. Zaświadczenie jest bezpłatne i może być wystawione na okres co najmniej 15 dni.

Na terytorium jakich Państw wymagana jest Zielona Karta?

Zielona Karta obowiązuje (także w sytuacji krótkiego przejazdu) na terytorium Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, oraz Ukrainy.

Wielu ubezpieczycieli proponuje ZK jako dodatek do OC (na stronie Obau.pl można sprawdzić czy w ofercie danego Towarzystwa Ubezpieczeń jest bezpłatna Zielona Karta).