ERGO Hestia otrzymała Srebrny oraz Zielony Listek CSR „Polityki”. Nagrody te są potwierdzeniem konsekwentnego zaangażowania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju sopockiego ubezpieczyciela. 

Nagrody za działania na rzecz środowiska 

Jak możemy przeczytać, Srebrne Listki zostały przyznane przedsiębiorstwom, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju.  Organizatorzy konkursu podkreślają, że laureaci konkursu wdrażają najwyższej jakości rozwiązania oraz ujawniają informacje związane ze swoją działalnością. 

W tym roku po raz pierwszy zostały przyznane Zielone Listki. Mają one spotęgować znaczenie transformacji klimatycznej. Wyróżnione zostały nimi firmy, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja do tych warunków są kluczowymi elementami strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami. 

ERGO Hestia z wyróżnieniem 

Z opublikowanych informacji wynika, że sopocki ubezpieczyciel otrzymał w tym roku Srebrny oraz Zielony Listek CSR „Polityki”. Co więcej, Srebrny Listek został przyznany ERGO Hestii już po raz trzeci z rzędu. 

Oba Listki to dla ERGO Hestii ważne wyróżnienie potwierdzające nasze codzienne zaangażowanie na rzecz promowania odpowiedzialności wobec środowiska, społeczeństwa oraz etycznego prowadzenia biznesu. Jest ono dla nas tym bardziej ważne, ponieważ zostało przyznane przez grono uznanych i cenionych ekspertów. Z roku na rok stawiamy kolejne kroki, by edukować i zachęcać cały sektor ubezpieczeniowy do działania w zgodzie z ESG – mówi Mario Zamarripa, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy ERGO Hestia. 

Działania w zgodzie z ESG 

Ubezpieczyciel podkreśla, że konsekwentnie angażuje się w prowadzenie działalności zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i spełnia najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska. Warto dodać, że ERGO Hestia jest jedynym ubezpieczycielem z prestiżowym Certyfikatem EMAS (EcoManagement and Audit Scheme). Firma w ciągu ostatniego roku otrzymała również takie tytuły ja Dobroczyńca Roku czy Top Employer. Sopocki ubezpieczyciel regularnie znajduje się również na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm, pełniąc rolę jednej z najbardziej zaangażowanych w ESG firm w Polsce. 

Źródło: ERGO Hestia