Firma Europ Assistance Polska po raz kolejny została doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczne wyróżnienie zostało przyznane trzem praktykom realizowanym przez firmę, to jest wspieranie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, stworzenie Zasad Dobrych Praktyk i uruchomienie specjalnej infolinii informacyjnej Help-Line COVID-19. 

Propagowanie uczciwych praktyk 

Z informacji opublikowanych przez Europ Assistance Polska wynika, że firma każdego roku podejmuje szereg działań, których celem jest wspieranie cennych inicjatyw pomocowych oraz edukacyjnych. W tegorocznej, 20 edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, po raz kolejny doceniono praktyki realizowane w ubiegłym roku przez ubezpieczyciela. Wyróżnienie potwierdziło wysokie zaangażowanie Europ Assistance w rozwój przedsiębiorczości i propagowanie uczciwych praktyk. 

Zaangażowanie w działania społeczne 

Jak możemy przeczytać, pierwsza wyróżniona praktyka to wspieranie młodzieżowej przedsiębiorczości – poprzez zaangażowanie pracowników w aktywnym wspieraniu oraz udziale w różnych projektach realizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Ubezpieczyciel podkreśla, że dla Europ Assistance kariera młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy, jest jednym z fundamentów odpowiedzialnego biznesu. 

Drugą wyróżnioną praktyką są Zasady Dobrych Praktyk Assistance, które dotyczą reguł postępowania firmy w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi, podwykonawcami, mediami oraz konkurencją. 

Drugi rok z rzędu Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniało również zaangażowanie firmy w walkę z pandemią. Ubezpieczyciel został wyróżniony za uruchomienie Help-Line COVID-19 – specjalnej infolinii informacyjnej dla wszystkich pracowników i ich rodzin, a także dostęp do telekonsultacji i wideokonsultacji z lekarzem. 

Kolejny raz nasze zaangażowanie w działania społeczne zostało docenione i wyróżnione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od lat podejmujemy inicjatywy, które mają również pozytywny wpływ nie tylko na rozwój rynku assistance w Polsce, ale także na jego wizerunek. Cieszymy się, że inicjatywy te są dostrzegane i doceniane – mówi Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska. 

Raport „Odpowiedzialny Biznes W Polsce. Dobre Praktyki” 

Warto przypomnieć, że raport „Odpowiedzialny Biznes W Polsce. Dobre Praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zbiera ona działania firm w zakresie CSR z danego roku, a praktyki te tworzą przekrój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. 

Raport ukazuje się od 2002 roku.  

Źródło: Europ Assistance Polska