7 czerwca Finanstilsynet, duński odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego, ogłosił postawienie Gefion w stan upadłości. W Polsce firma ta kojarzyła się przede wszystkim z tanim ubezpieczeniem OC. Kłopoty tego duńskiego zakładu ubezpieczeń trwały już od jakiegoś czasu – ubezpieczyciel stracił licencję w czerwcu zeszłego roku, a w lipcu został postawiony w stan likwidacji.

Upadłość Gefion

Przypominamy, że Gefion to duńska firma ubezpieczeniowa, która była upoważniona do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej za pośrednictwem agentów i brokerów. W efekcie przeprowadzonych kontroli, 24 czerwca 2020 r. duński Urząd Nadzoru Finansowego cofnął ubezpieczycielowi licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, a 13 lipca 2020 r. postawił w stan likwidacji. Z opublikowanych informacji wynika, że 7 czerwca 2021 r. Sąd Morski i Gospodarczy ostatecznie ogłosił upadłość Gefion.

Warto dodać, że obecnie nie ma już aktywnych polis Gefiona. Jednak upadłość firmy mogą odczuć osoby, które wciąż pobierają świadczenia np. za wypadki spowodowane przez klientów tego duńskiego ubezpieczyciela.

Kłopoty duńskiego ubezpieczyciela

Problemy finansowe firmy Gefion trwały od kilku lat, na skutek czego w marcu ubiegłego roku duński organ nadzoru finansowego zakazał firmie zawierania nowych umów ubezpieczenia. Co więcej duńskiemu ubezpieczycielowi cofnięto wówczas także notyfikacje do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w Polsce.

Kolejne miesiące przyniosły decyzję o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez firmę, co ostatecznie doprowadziło do podjęcia przez ubezpieczyciela decyzji o likwidacji spółki.

Informacje dotyczące upadłości Gefion

Z uwagi na to, że polisy OC są ważne rok klienci nie powinni już mieć aktywnych ubezpieczeń Gefion. Jednak, co mają zrobić osoby, które zgłosiły roszczenie do tego duńskiego ubezpieczyciela? Zgodnie z opublikowanym komunikatem nie muszą podejmować żadnych działań, roszczenie będzie, bowiem rozpatrywane przez masę upadłościową.

Przypominamy też, że w przypadku ważnych polis upadłość daje prawo do natychmiastowego anulowania ubezpieczenia, a umowa jest automatycznie anulowana 3 miesiące po opublikowaniu informacji o postawieniu firmy w stan upadłości.

Jak możemy przeczytać na stronie KNF, w razie dalszych pytań odnośnie upadłości Gefion można skontaktować się z syndykami masy upadłościowej również za pomocą e-maila: gefion@poulschmith.dk.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego