Przedmiot leasingu może być tylko rzeczą:

1) ruchomą – pojazd, maszyna budowlana,

2) nieruchomą – lokal, budynek.