Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która odpowiedzialna jest za wypłacanie świadczeń i odszkodowań ofiarom wypadków w przypadku, gdy nie posiadają obowiązkowego OC lub sprawca zdarzenia nie został zidentyfikowany. Poznaj więcej szczegółów na temat UFG.

Co to jest UFG?

UFG jest skróconym zapisem wyrażenia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarncyjny. Fundusz kontroluje również, czy posiadacze pojazdów mechanicznych oraz rolnicy wykupują OC. Ośrodek Informacji UFG ma uprawnienie do wydawania kierowcom dokumentu potwierdzającego bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, który upoważnia do zniżek. Wypłacają również odszkodowania osobom poszkodowanym, gdy zostanie ogłoszona upadłość zakładu ubezpieczającego lub umorzono postępowanie upadłościowe, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.