Agent ubezpieczeniowy – jest to przedsiębiorca, który wykonuje czynności agencyjne na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i posiadający wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Agent ubezpieczeniowy, który ma podpisane umowy z więcej niż jednym zakładem ubezpieczeń jest nazywany multiagentem. Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego reguluje Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1154) Pamiętaj, że każdy agent ubezpieczeniowy, multiagent lub broker muszą posiadać ubezpieczenie OC.