Ubezpieczenie na sumy stałe to system określania maksymalnej sumy ubezpieczenia (górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń). Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko polega na wskazaniu przez ubezpieczającego maksymalnej wartości jednorazowej pierwszej szkody, która określa górny limit odpowiedzialności. Dowiedz się więcej na temat ubezpieczenia na sumy stałe oraz na pierwsze ryzyko.

Czym się różni ubezpieczenie na sumy stałe od ubezpieczenia na pierwsze ryzyko?

Przyjmując system sum stałych klient powinien wskazać do ubezpieczenia cały majątek. W sytuacji, gdy ubezpieczający nie uwzględni wszystkich przedmiotów naraża się na ryzyko niedoubezpieczenia mienia i ewentualną proporcję przy wypłacie odszkodowania. System sum stałych ma zastosowanie przy ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.