Raty kredytu-  złożone są z dwu składowych: kapitałowej i odsetkowej. W przypadku rat równych składowa kapitałowa systematycznie rośnie w ciągu całego okresu spłaty, zaś część odsetkowa maleje. W efekcie, przy niezmiennych warunkach rynkowych, raty są stałe w całym okresie spłaty. Oczywiście sprawdza się to jedynie w przypadku kredytów krótkoterminowych. W przypadku dłuższego okresu spłaty raty mogą się zmieniać gdyż czynniki warunkujące cenę kredytu (np. stopy procentowe) mogą ulec zmianie. Rata odsetkowa – obejmuje naliczone odsetki w okresie danej raty.

Kredyt hipoteczny posiada 2 rodzaje rat:

  • Raty malejące – część kapitałowa raty jest stała, zmniejszaniu ulega część odsetkowa, która maleje wraz ze spłatą pożyczonego kapitału.
  • Raty stałe – przez cały okres raty kredytu są niezmienne, w każdej racie mamy inną wielkość kapitału i odsetek. Na początku kredytowania część odsetkowa jest głównym składnikiem raty, zaś w miarę upływu okresu kredytowania powiększa się część kapitałowa. Raty stałe nazywane są też ratami annuitetowymi.