Broker ubezpieczeniowy – jest to osoba fizyczna lub prawna, która wykonuje działalność brokerską polegającą na pośrednictwie ubezpieczeniowym na rzecz i w imieniu klienta od którego otrzymał pełnomocnictwo. Broker ubezpieczeniowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC z tytułu wykonywania działalności. Składki wpłacone przez klientów u brokera ubezpieczeniowego są traktowane jako wpłacone bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń. Natomiast świadczenia z umowy ubezpieczenia wypłacone brokerowi ubezpieczeniowemu nie są traktowane jako wypłacone uprawnionemu z umowy ubezpieczenia do momentu ich faktycznego otrzymania. Wynika to z zapisów w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1450), art. 6a.