Cesje nazywamy również przelewem lub dobrowolnym ustąpieniem. Zawierana jest między kredytobiorcą, a osobą trzecia, na podstawie której wierzyciel przenosi swoją wierzytelność wobec dłużnika na osobę trzecią. Dowiedz się więcej na temat cesji.

Co to jest cesja? Zamierzam kupić mieszkanie w kredycie i przeczytałam o tym w artykule o obowiązkowym ubezpieczeniu.

Cesja jest umową cywilnoprawną, to nic innego jak przekazanie prawa do odszkodowania na rzecz innej osoby.  W żaden sposób nie zmienia zobowiązania dłużnika ani praw wynikających z wierzytelności. Zmienia się jedynie osoba. Nie ma przeszkód, żeby przedmiotem dobrowolnego ustąpienia była jej część. Przelew może również tyczyć się przyszłych wierzytelności, które jeszcze nie powstały.  Jeśli bierzemy kredyt w celu zakupu nieruchomości (np. lokalu, domu) to bank w umowie kredytowej zobowiązuje do wykupienia ubezpieczenia stanowiącego zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych. W polisie należy wskazać na rzecz którego banku ustanawia się cesję. W praktyce oznacza to, że należne odszkodowanie z takiej polisy w pierwszej kolejności zostanie przekazane na rzecz wskazanego banku. Oczywiście cesjonariusz (wskazany bank) może zdecydować o przekazaniu odszkodowania bezpośrednio ubezpieczonemu w celu przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego.