Zdolność kredytowa – zdolność kredytobiorcy ubiegającego się o kredyt o danej wartości. Posiadanie zdolności kredytowej jest niezbędne do uzyskania kredytu. Banki indywidualnie oceniają zdolność kredytową na podstawie własnych wymogów. Kredytobiorca może być zobowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.