Dłużnik – osoba prawna lub fizyczna, która jest zobowiązania spełnić jakieś świadczenie wobec wierzyciela na podstawie łączącego je stosunku.