Miałem szkodę z AC, która została wypłacona. Dowiedziałem się dziś że muszę doubezpieczyć auto. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Przecież ubezpieczenie jest na rok więc dlaczego mam im teraz coś dopłacać?

Dlaczego warto doubezpieczyć samochód?

W momencie wypłaty odszkodowania z AC pomniejszeniu ulega suma ubezpieczenia, na którą zostało ubezpieczone auto. Wypłacone świadczenie powoduje zredukowanie limitu do którego zakład ubezpieczeń będzie odpowiadał za kolejną szkodę. W takim przypadku przy kolejnym zdarzeniu może dojść do sytuacji, w której okaże się, że zmniejszona suma ubezpieczenia jest niewystarczająca na pokrycie całej szkody. Z tego powodu warto doubezpieczyć samochód do aktualnej wartości pojazdu, czyli uzupełnić porozumienie, które zawieramy do nabytej wcześniej polisy. Podpisuje się je po to, aby limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń był wystarczający.