Karencja – to czas bezpośrednio po zawarciu ubezpieczenia, w którym Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności, gdy w tym okresie dojdzie do jakiegoś nieoczekiwanego zdarzenia.

Karencja zabezpiecza ubezpieczyciela przed wypłatą odszkodowania za zdarzenia, które miały miejsce przed podpisaniem umowy. Z takim pojęciem możemy się spotkać najczęściej w ubezpieczeniach zdrowotnych, majątkowych i na życie.