Od dnia 1 stycznia 2005 r., zgodnie z art. 78a ustawy – prawo o ruchu drogowym, wprowadzona została możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Umożliwia to obniżenie składki za OC komunikacyjne.

Posiadam pojazd, który jest czasowo wycofany z ruchu. Czy nadal mam obowiązek go ubezpieczyć?

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dotyczy wyłącznie określonych kategorii pojazdów tj.

  • samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t,
  • ciągników samochodowych,
  • pojazdów specjalnych,
  • autobusów.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie jest jednoznaczne z jego wyrejestrowaniem, dlatego na właścicielu nadal spoczywa obowiązek ubezpieczenia auta w zakresie OC.

W takiej sytuacji mamy jednak możliwość wystąpienia do swojego ubezpieczyciela z prośbą o zmniejszenie składki.