Kierowca – osoba, która w trakcie zajścia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia kierowała pojazdem. Może to być właściciel pojazdu lub użytkownik upoważniony przez właściciela do kierowania pojazdem.