Polski rynek ubezpieczeń, na którym funkcjonują zarówno krajowe zakłady ubezpieczeń, jak i międzynarodowe grupy ubezpieczeniowo-finansowe, cechuje wysoki stopień koncentracji.

Jak dzieli się rynek ubezpieczeniowy w Polsce?

Według danych z KNF za 2010 rok, na polskim rynku działało ponad 30 grup ubezpieczeniowych. Sześć spośród nich, posiadało razem 63,8% udziału w rynku mierzonym pozyskaną składką brutto łącznie w segmentach ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

W wyniku rozwijającego się procesu globalizacji obserwuje się stały wzrost znaczenia kapitału zagranicznego na polskim rynku ubezpieczeniowym. Obecnie zakłady ubezpieczeń z przewagą kapitału zagranicznego dominują liczebnie, zarówno w ubezpieczeniach na życie, jak i w pozostałych ubezpieczeniach osobowych i ubezpieczeniach majątkowych.  Podobnie, jak w poprzednich latach, w 2011 r. najwyższy był udział kapitału austriackiego, niemieckiego a następnie niderlandzkiego.