W niektórych sytuacjach możesz odzyskać składkę za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy można otrzymać zwrot części składki z polisy OC?

1. Sprzedaż pojazdu

Sprzedając samochód, nabywca otrzyma wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia. Może jeździć z ubezpieczeniem aż do końca okresu, na jaki zostało wykupione. Kupujący może korzystać z Twojego OC do końca okresu ubezpieczenia, ale może też wypowiedzieć umowę i wykupić polisę na siebie. Jeśli nabywca wypowie Twoje OC, możesz odzyskać składkę. Warto zwrócić uwagę że zwrot składki jest naliczany od daty wypowiedzenia umowy przez nowego właściciela, a nie od daty sprzedaży.

2. Wyrejestrowanie pojazdu

W przypadku konieczności złomowania pojazdu, najczęściej po wypadku albo ze starości, przedmiot ubezpieczenia OC przestaje istnieć. W tej sytuacji, posiadaczowi polisy należy się zwrot, za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczycielowi należy przedstawić zaświadczenie o złomowaniu ze stacji demontażu i zaświadczenie o wyrejestrowaniu z wydziału komunikacji. Zwrot składki OC jest naliczany z dokładnością co do dnia, od daty wyrejestrowania pojazdu.

3. Rezygnacja z umowy OC zawartej przez telefon lub internet

Zamawiając polisę przez telefon albo internet, możesz się rozmyślić – umożliwia Ci to Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 40 ust. 2). Masz 30 dni na odstąpienie od umowy. Należy pamiętać że to prawo służy jedynie w przypadku gdy cały proces zawarcia umowy przebiegał na odległość.