Umowa ubezpieczenia OC określa górne pułapy ubezpieczenia. Jest to suma do jakiej odszkodowanie za sprawcę wypłaci jego ubezpieczyciel.

Do jakiej kwoty TU wypłaci odszkodowanie z umowy OC?

Skutkiem ubezpieczenia OC, jest wzięcie przez ubezpieczyciela, finansowych konsekwencji czynów sprawcy wypadku. Zgodnie z art. 19 par. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. W przypadku sądowego dochodzenia odszkodowania możliwe jest bezpośrednie pozwanie ubezpieczyciela.

Umowy ubezpieczenia mają wpisaną klauzulę określającą sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną). Szkody przekraczające wysokość sumy ubezpieczenia będą ściągane z majątku sprawcy.

Suma ubezpieczenia została określona w art. 36 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W przypadku szkód na osobie powinna być to równowartość 5 mln euro, zaś w przypadku szkód na mieniu minimalnie równowartość 1 mln euro. Suma taka jest określona dla jednego zdarzenia (wypadku) bez względu na liczbę poszkodowanych.