Definicja stałych elementów i ruchomości domowych musi być każdorazowo określona przez ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Co to są elementy stałe ruchomości?

Najczęściej stałe elementy są określane jako zamontowane na stałe/wbudowane elementy stanowiące wyposażenie wnętrza naszego lokalu czy budynku.

Stałymi elementami są w szczególności:

a) meble zamontowane na stałe wraz z obudowanym sprzętem gospodarstwa domowego,

b) elewacje wewnętrzne, tynki i powłoki malarskie,

c) schody wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa,

d) trwale związane z podłożem wykładziny podłóg i sufitów/ podwieszane sufity,

e)kominki, piece, instalacje,

f) urządzenia takie jak: wanna, kabina prysznicowa, umywalka itp.

Pamiętajmy, aby przed zawarciem ubezpieczenia zweryfikować zakres ubezpieczenia i znaczenie definicji w OWU. Zawsze możemy poprosić o pomoc swojego Agenta, który wytłumaczy znaczenie zapisów zawartych w OWU.