Kupując ubezpieczenie autocasco bardzo często spotykamy się z pojęciem franszyzy integralnej. Warto wiedzieć, co ono oznacza, ponieważ jest to bardzo istotne w kontekście likwidacji szkód.

Co to jest franszyza integralna?

W ten sposób można nazwać zapis w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Franszyza integralna to ustalona w umowie kwota, do wysokości której Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Np. Jeżeli franszyza integralna wynosi 500 zł a przysługujące odszkodowanie wynosi 499 zł, szkoda nie zostanie wypłacona. Natomiast jeżeli franszyza integralna wynosi 500 zł a należne odszkodowanie 501 zł, wypłacone zostanie 501 zł. Gdyby w danej umowie zastosowano również franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł odszkodowanie wyniosłoby 1 zł.