Leasingodawca – właściciel rzeczy (przedmiotu leasingu), którą przekazuje na podstawie umowy leasingu do użytkowania leasingobiorcy.

Warunki na jakich następuje przekazanie rzeczy szczegółowo określa umowa leasingu, która zawsze musi mieć formę pisemną.